Genrer og udgivelsesformer

Er du fagbogsforfatter, børnebogsforfatter, eller har du skrevet en roman, en digtsamling eller dine erindringer?
Din bogs genre kan det have betydning for, hvilken udgivelsesform, der er bedst for dig.

Formålet med inddelingen i genrer er at give læseren en vis forventning om værkets indhold og du ville sandsynligvis ikke forveksle en digtsamling med en roman eller et skuespil.

Hver genre har specifikke funktioner. Fiktion og poesi kan sætte gang i læserens fantasi, virke underholdende og give nye måder at opleve verden på. Nonfiktion er primært informativt, introducerer læseren for emner, ideer og faglige indsigter. Drama er underholdende og inspirerer læseren/seeren til at tænke over dynamikken i forholdene mellem mennesker, menneskets svagheder, samt vores ligheder og forskelligheder.

I de forskellige genrer er der som oftest forskel på, hvordan forfatteren gør brug af for eksempel form og stil.

Form
Form beskriver, hvordan en forfatter opbygger, strukturerer og organisere et værk. Form i poesi består af rytme, linjernes længde, antallet af strofer blandt andet. Form i fiktion og drama følger generelt en fælles forståelse af berettermodellen: en begyndelse, opbygning af spænding, et klimaks, aftagende spænding, en forløsning og en afslutning. Form i nonfiktion kan være vidt forskellig afhængig af, hvilken type værk der er tale om, men typisk læner det sig op af en simpel slags plotstruktur.

Stil
Stil er måden, hvorpå en forfatter bruger sproget til at kommunikere betydning, stemning og fortælling. Stil i poesi involverer typisk enormt deskriptivt sprog for at male læseren et levende billede, mens stil i fiktion fokuserer på plot og karakterudvikling gennem særlige litterære teknikker som dialog og ordvalg. Stilen i nonfiktion kan være mindre emotionel og mere journalistisk, som i en biografi af en politisk personlighed, eller den kan være mere personlig og intim, som ofte er tilfældet i selvbiografier og erindringer.

Overordnede genrer og undergenrer
Udover de fire overordnede genrer (fiktion, nonfiktion, poesi og drama) er der mindre undergenrer inden for hver af dem. Forskellen mellem genre og undergenre er flydende, eftersom mange opfatter undergenrer som genrer i sig selv.
Et eksempel er kærlighedsromanen, der egentlig er en undergenre af fiktion, men mange opfatter kærlighedsromanen som en særskilt genre, fordi den igen indeholder så mange undergenrer: historiske kærlighedsromaner, nutidige kærlighedsromaner, overnaturlige kærlighedsromaner, romantiske mysterier og så videre.
Andre undergenrer af fiktion, der ofte opfattes som større genrer, inkluderer fantasy, science fiction og spændingsromaner, thrillere, samt børnelitteratur og young adult-fiktion. Man kan naturligvis bryde disse ned i endnu mindre undergenrer.
Selvbiografier, biografier, kreativ nonfiktion, erindringer, journalisme og fagbøger er populære undergenrer inden for nonfiktion.
Undergenrer inden for poesi inkluderer moderne poesi, klassisk poesi, bekendelsespoesi og poetry slam.
Komedie, tragedie, farce, satire, familiedrama og musicals er alle undergenrer af drama.

Læs mere

Skønlitteratur

Skønlitteratur udgives fortrinsvist som medudgivelse eller på eget forlag.

Skønlitteratur er fiktion i forskellige undergenrer. Det kan være historiske romaner, kærlighedsromaner, krimier, sci-fi og fantasy og alt ind i mellem.

I udgivelsessammenhæng er skønlitteratur som oftest karakteriseret ved at være bøger med fortløbende tekst opdelt i kapitler med en titel og hertil en indholdsfortegnelse, kolofon mm. Der er ingen eller meget få billeder, og disse er oftest på omslaget. Skønlitteratur udgives både som soft cover med flapper og hard back. 

Martin Adams OZCl4XcpRw Unsplash

Faglitteratur / virksomhedshistorie

Faglitteratur udgives fortrinsvist som medudgivelse eller på eget forlag.

Faglitteratur er non-fiktion i forskellige undergenrer. Det kan være fagbøger, biografier, erindringer, debatbøger mm. 

I udgivelsessammenhæng er faglitteratur som oftest karakteriseret ved at være bøger med enten billeder eller grafik eller begge dele, og det har betydning for prisen for den grafiske opsætning af bogen, da det kræver mere i den grafiske tilrettelæggelse at arbejde med billeder og grafiske elementer.

Faglitteratur udgives både som soft cover som som hardback.

Holly Mandarich UVyOfX3v0Ls Unsplash

Børne-/billedbøger

Børne- og billedbøger kan både være medudgivelse, eget forlag og privat udgivelse afhængigt af om bogen skal deles med mange og sættes til salg hos boghandlere eller blot bruges i private og familiemæssige sammenhænge.

I børne- og billedbøger er historien som oftest tæt knyttet til brug af billeder og illustrationer. Det er vigtigt ved børne og billedbøger, at billederne er udformet så de passer i format og størrelse til bogen og har en kvalitet, der er god nok til gengivelse i tryk.

Opsætning af børne- og billedbøger kræver en særlig kreativitet hos grafikeren, der skal få samspillet mellem tekst og billeder til at fungere, og arbejdet med billederne har betydning for prisen for opsætning af bogen.

Neom Ud9NlvvEzUI Unsplash

Erindringer

Erindringer kan udgives som medudgiver, på eget forlag eller som privatudgivelse.

Udgivelse af erindringer kan spænde fra bøger af bred interesse til bøger der mest har interesse for en meget smal gruppe af mennesker som for eksempel en familie eller et lokalt område. Erindringer kan både være tekstbøger eller bøger med mange billeder og illustrationer.

En erindringsbogs længde kan også variere meget, og der kan være stor forskel på, hvad det koster at lave manuskriptet om til en bog, som kan sælges eller gives i gave til for eksempel familiemedlemmer. 

Fabio Comparelli Uq2E2V4LhCY Unsplash

Digte

En digtsamling kan udgives som medudgiver, på eget forlag og som privatudgivelse og vi har en særlig pris for udgivelse af digte som medudgiver.

Når en digtsamling skal udgives, skal opsætningen af digtene understøtte budskab og stemning i digtene.

Selvom en digtsamling er kortere og mindre omfangsrig end for eksempel en roman, ligger der et lige så stor arbejde i at sætte digtene op så layoutet understøtter tone, stil og stemning.

Wojciech Then DijA5f0voGQ Unsplash

Bliv klogere om vores udgivelsesformer

Udgivelsesform er den måde, hvorpå en tekst eller et litterært værk bliver offentliggjort og gjort tilgængeligt for læsere. Det kan omfatte forskellige formater og distributionsmetoder.

Send dit manuskript til gratis grundvurdering

Første skridt mod at udgive en bog på Skriveforlaget er, at få en grundvurdering af dit færdige manuskript. Vi laver en grundvurdering for at se, om dit manuskript har det potentiale og den kvalitet, der skal til for, at vi kan udgive den. Det er en god hjælp for os, hvis du sammen med dit manuskript også udfylder en synopsis og sender med. Du kan bruge en af nedenstående skabeloner.

Det er vigtigt, at dit manuskript er færdigt og så klar til udgivelse som muligt, da vi ikke laver grundvurderinger på manuskripter, der stadig er under udarbejdelse.

Indsend dit færdige manuskript i Word-format + en synopsis til info@skriveforlaget.dk

Når du har sendt dit manuskript og en synopsis til os, hører du fra os inden for få dage. Kan vi se potentiale i bogen, bliver du inviteret til et uforpligtende møde, hvor vi drøfter aspekterne af en udgivelse, så du har alle forudsætninger for at beslutte dig for, hvilken udgivelsesmulighed, der er den rette for dig og din bog.

Husk at downloade en synopsisskabelon