Generelle forhold

Rettigheder
Ved indgåelse af forlagsaftale om udgivelse af dit værk overdrager du rettighederne til Skriveforlaget i den form, at forlaget må mangfoldiggøre og sælge dit værk. Det er således Skriveforlaget, der ejer de fysiske bøger, men rettighederne til indholdet forbliver altid dine. Du kan indkøbe udgaver til eget brug og videresalg af forlaget, og du får 40 procent af bogens vejledende udsalgspris i forfatterrabat, men får ikke royalty af bøger, du selv køber.

Hvis du ønsker det, kan du altid opsige din forlagsaftale med Skriveforlaget, blot det sker med 30 dages varsel. Og det er kun dig, der kan give tilladelse til, at dit værk optræder i hel stand eller i uddrag i andre sammenhænge.

Ansvar
Selvom Skriveforlaget kender indholdet, er det dig alene, der har ansvaret og skal sørge for, at det er i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning på en måde, så tekst og eventuel illustrationer ikke er i uoverensstemmelse med ophavsretsloven. Dit manuskript må ikke krænke eller på anden vis fornærme tredjepart, være af ekstremistisk eller racistisk karakter eller indeholde injurierende eller usande oplysninger om tredjepart. Bliver din bog efter udgivelse dømt eller vurderet til ikke at opfylde gældende lovgivning eller på anden måde vurderet krænkende over for tredjepart, forbeholder Skriveforlaget sig ret til at fjerne titlen fra vores sortiment uden at yde kompensation til forfatteren.

Royalty
Skriveforlaget udbetaler forfatterroyalty hvert år ved udgangen af juni måned beregnet for det foregående kalenderårs salg. Royalty beregnes af udgivelsens salgspris eksklusive moms. Ved salg gennem tredjepart som for eksempel boghandlere, netboghandlere, bibliotek, e-biblioteker, streamingtjenester m.v. udregnes forfatterhonoraret først efter, at eventuel forhandlerrabat er fratrukket.

Skat
Skriveforlaget har pligt til at oplyse SKAT om den royalty, som vi udbetaler til dig. I den forbindelse skal vi have oplyst enten dit cpr-nummer eller et cvr-nummer, hvis bogen udgives gennem et firma. Forfatterroyalty er momsfri, hvis du er privatperson. Har du et cvr-nummer skal du fremsende os en faktura på dit royaltybeløb pålagt moms.

Grafisk materiale
Skriveforlaget har alle rettigheder i forbindelse med det grafiske materiale, vi udarbejder i forbindelse med din bog inklusive forsidedesign og layout. Hvis du selv leverer noget af det grafiske materiale, beholder du naturligvis rettighederne til det.

Hvis du leverer grafisk materiale til Skriveforlaget, som du ikke selv har rettighederne til, er det dit ansvar at sørge for, at det kommer i orden inden udgivelsen. Skriveforlaget fralægger sig ethvert ansvar for en eventuel erstatningssag i forbindelse med rettigheder til grafisk materiale, som vi får leveret af forfatteren, og et tab i den forbindelse vil blive påført forfatteren. Samtidig forholder Skriveforlaget sig ret til i sådanne tilfælde at trække udgivelsen tilbage med øjeblikkelig virkning.

Bibliotekspenge
Du skal selv sørge for at tilmelde dig hos Biblioteksstyrelsen, hvis du ønsker at få del i de årlige bibliotekspenge, som Kulturstyrelsen uddeler. Du kan tilmelde dig på https://slks.dk/tilskud/soeg-puljer/bibliotekspenge/boeger-saadan-tilmelder-du-dig